Welkom

We leren onze kinderen samenwerken, elkaar respecteren en accepteren. We werken aan zelfstandigheid, kinderen kunnen daardoor een actieve onderzoekende houding verkrijgen, waardoor ze later zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste kritische mensen. We geven kinderen keuzevrijheid. Kinderen mogen kiezen en mogen zich verder ontwikkelen op gebieden, waar hun interesses/creativiteit ligt. We leren kinderen op verschillende manieren, doelgericht informatie met anderen uitwisselen. Inzet van communicatiemiddelen en werken aan ict-geletterdheid maken deel uit van het leerproces.
Daltonschool Rhenen-Elst  is een openbare Daltonschool, waarbinnen alle betrokkenen samenwerken aan een veilige omgeving. Op onze school is iedereen welkom.

Korter verwoord:

"Samen leren voor de toekomst".

Daltonschool Rhenen - Elst kent twee locaties