De oudervereniging

De oudervereniging

De OV bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die meedenken bij het organiseren en realiseren van verschillende activiteiten op school zoals de Daltonspelen, Koningsdag, avondvierdaagse, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Daarnaast geeft de OV signalen vanuit (alle) ouders/verzorgers door aan het lerarenteam van Dalton Elst.

Overleg

We vergaderen doorgaans één keer per maand met de OV en een aantal leerkrachten die nauw betrokken zijn bij de activiteiten. Aan het eind van elk schooljaar is er een algemene ledenvergadering. Dan zijn alle leden welkom zijn en horen we ook graag uw vragen. Tijdens die bijeenkomst informeren we u onder andere over de stand van zaken van de OV en worden de financiële begroting en bijdrage voor het volgende schooljaar vastgesteld. Ook kunnen tijdens de algemene ledenvergadering nieuwe bestuursleden gekozen of herkozen worden.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle ouders, wettelijke vertegenwoordigers of verzorgers van leerlingen, die aangemeld zijn bij de school. Dit gaat op vrijwillige basis en is uiteraard geen verplichting. De bijdrage die gevraagd wordt is alleen verplicht als u het lidmaatschap aangaat.

 

Meer weten?

Kijk in de Digitale boekenkast op het Ouderportaal. Daar vindt u ook de contactgegevens van ons bestuur.

 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, dus wie zin heeft... We horen graag van je! 

Statuten OV Dalton Elst (1).pdf
Privacyverklaring OV Dalton Elst (1).pdf 
Huishoudelijk reglement OV Dalton Elst (1).pdf