Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad

 
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes personen. Drie MR-leden worden door en uit het personeel gekozen. De drie andere leden worden door de ouders gekozen en bestaat uit ouders van beide locaties.
 
De MR communiceert met het bevoegde gezag: de directie en het bestuur. De MR kent daarbij, al naar gelang het onderwerp van het voorgenomen besluit, een advies- dan wel instemmingsrecht ten aanzien van het voorgenomen besluit. Tevens is de MR gerechtigd ongevraagd te adviseren in schoolse zaken die de MR belangrijk acht.
 
Regelmatig brengt de MR verslag uit aan de Oudervereniging (OV) of raadpleegt de OV over diverse zaken. Op deze wijze vormt de OV voor de ouders de achterban van de MR.
 
De MR vergadert gemiddeld 1 keer per twee maanden. Deze vergaderingen vinden om en om op de locaties plaats en zijn openbaar.
De vergaderdata van de vergaderingen van de MR  vindt u hier
 

Huidige samenstelling

De MR bestaat momenteel uit de volgende personen:
► Namens het personeel:
  • Bianca Vonk

  • Els Gevers

  • Corrie van Buuren (heeft tevens zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen behorende bij onze stichting PPO de Link).

 
►Namens de ouders:     

  • Marieke Geurts

  • Gerben Brink (penningmeester / secretaris)

  • Mark de Bondt

 

De ouderleden van de MR

De ouderleden stellen zich graag aan u voor. Dan weet u wie u kunt aanspreken. 

Hallo, Ik ben Gerben Brink, vader van Hidde en Riemer.
Getrouwd met Mirte en opgegroeid in Elst. Oud-leerling van wat vroeger nog de Woudschool en de Koolmees heette. Ik werk als interimmanager en Mirte en ik hebben daarnaast nog een communicatie-bureau.  Zelfstandig ondernemer dus. Ik vind de Woudmees een leuke school met leuke leerkrachten en voel me betrokken bij de school. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen. Dat doe ik door lid te zijn van de MR en sinds 2 jaar mee te helpen bij het techniektoernooi. Heb je vragen of opmerkingen over Dalton Elst? Laat het me weten!
 
 

U kunt contact opnemen met de MR door te mailen naar het volgende adressen:

mr@daltonelst.nl of mr@daltonrhenen.nl

Verslagen van de MR zijn terug te vinden in het ouderportaal.