Welkom op de pagina van groep 1 en 2!

De jongste kinderen van de basisschool vinden we in groep 1 en 2. Daar wordt op een bijzondere manier gewerkt. Spelenderwijs zijn de kinderen bezig allerlei vaardigheden te oefenen. De leerkrachten helpen hen daarbij door ze te ondersteunen en te stimuleren. Vaak werken we aan de hand van thema's.
Veel aandacht wordt vooral in groep 1 besteed aan de sociale ontwikkeling, want kinderen moeten leren dat ze onderdeel uit maken van een groep met alle daarbij behorende afspraken.
De dagen verlopen met steeds dezelfde terugkerende activiteiten. De kring, de werkles met opdrachten en/of  vrij spel, het pauzehapje, gym of buitenspelen. Tussen de middag wordt er gezamenlijk gegeten aan de tafels en 's middags is er vaak nog even tijd voor buitenspel en werken in de klas. 
In de klas is veel uitdagend materiaal aanwezig zodat de kleuters hun motoriek kunnen oefenen en bezig zijn met de cognitieve en creatieve  ontwikkeling. Vanaf groep 2 leren kinderen hun werk te plannen met behulp van een weektaak.
Veel aandacht is er ook voor de  taalontwikkeling en rekenontwikkeling.  Het is immers belangrijk dat een kind zich goed kan uitdrukken, maar ook begrijpt wat er wordt bedoeld.
Ook muziek is een dagelijkse activiteit, zingen, bewegen op muziek en ritme klappen om maar eens iets te noemen.
Met behulp van lessen op het digibord maken de kleuters kennis met de Engelse taal.
De dagkleuren, de dagritmekaarten en de weektaak horen bij het Daltononderwijs net als leren omgaan met uitgestelde aandacht.  Voor onze kinderen al heel gewoon!